Sa’l ta plas miga chilò da nualtri, van a sta a Mosca…!

0
0

Sa’l ta plas miga chilò da nualtri, van a sta a Mosca…!

Rümügadìna identitaria da chel “bulgia” da ‘n Dino Beti di Panisc

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un articolo di Dino Beti. Egli si sofferma sulla sua identità , di Poschiavino che ha vissuto gran parte della vita fra la sua valle natia e i suoi numerosi luoghi di lavoro, situati su tre continenti diversi. Siamo convinti che l’articolo si sposi bene con il forum proposto sul nostro Bernina, dedicato ai PiB (Poschiavini residente fuori valle): una discussione che intanto fatica a decollare.

La Redazione del Bernina invita tutti i valposchiavini a voler sviluppare una sana discussione sul Forum – PIB: Quali sinergie?

Sü indal colp sem restù propi mal. L’estàt pasù, un dì da bel temp, éi ciapuvìa la burca dali Sberlèfi cume fach da sòlit par ì ala staziòn. A metà burca, incuntri doi soci ca ierandrö a cargà quai laùr sü indana camiuneta. Ma conòsum ben tüc tre, e ilura ma sem fermù ‘n’àtim a ciaciarà. Inscì, a forza da saltà da pal in frasca, sem rivài anca sü indal argümént dali vìi e burchi dala vila. E mì da ga dì ca, anca sa quela dali Sberlèfi l’èra amò üna dali plü beli burchi dal paés, pürtròp l’eradrö anca léi a perda chel vargotìna da tìpich pusc’ciavìn. E ilò ‘l m’é scapufò na uservaziòn ca ‘l ma càpita spes da fà: «Pecù ca dopu l’alüviòn sta burca al l’àbian plü faitagiò a risc’, cume l’èra prim.» L’ési pö mai dit! Ün di doi soci, ca dal rest al stà da cà propi in chela burca ilò, al m’à slanciuscià: «E pö chì amò! Valtri bulgia sef pö mai cuntént. Faròuf méi dala sméta cun ma rivangasü quel ca ‘l va plas miga chilò da nualtri e, invece, scuà davant da vosa porta e stà sü indal vos!»

: Aròia miga da rognà a vedesü chel maz da cavi da alta tensiòn ca’l ma tàia in strisci tüta na costa da mia Val? Aròia miga da ga dì li quatru verità al capu dal dipartimént dala sanità ca l’edrö a vulé fafò ‘n’infermerìa da campagna da nos bel uspedàl? Parchì tasegiò cura in lüi e agòst podi gnà traversà la via da Spultri senza ma fà tösòt da na machina! E ‘l ma riva parfìn da ga la rügasü a quìi ca forsi i podaròan fà vargòt par tignì dacünt nos paés. Anca sa tanti volti al giòa poch o gnent, quìi i fan almenu paré da scultà. Al’invèrs da quai altri ca quasiquasi i ta faròan vignì in ment la guera freida. A chìi temp ilò, sa vargün da nustràn ma un po’ manzìn al gh’éa ‘l müs da ga gratagiò un pit la pütüra a nosa bela e buna Svizara e ga fadrö la léza a sei brai svizaròt, facilmént al sa sintìa rinfacià : «Van a Mosca sa ‘l ta plas miga chilò da nualtri!» – Tempi passati…?

Redatto da Dino Beti di Panìsc – dino.beti@bluewin.ch