Mèi ‘l caratér de ‘n Tiranés u chèl dé ‘n Napuletàn?

0
71

Par piasè, giutìm a capì dé che pàrt la stà la rasùn!!
Gòo ‘l brùt vìzi dé ‘nzegà, ma par savè la verità ucùr ‘nzegà.
‘Na sìra u purtàa a Barfìi ‘l mè amis Ginu dé Napuli a mangià  pizzòcher, sciàt e a bév ‘l  vìn  del Mazzacavàl.
L’ idéa l’éra chèla dé fàl parlà sul  càrater dé la nòsa gént.

Leggi tutto…